Skip to main content

Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych dla Klientów biura HAVanna4U Usługi Turystyczne

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Klientów jest jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą HAVanna4U Usługi Turystyczne Anna Jesionczak, zwana dalej ”Działalnością” z siedzibą w Poznaniu (Os. B. Chrobrego 36/19, 60-681).

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Anna Jesionczak, adres korespondencyjny j.w., mail: havanna.biuro@gmail.com, telefon: +53 54 555 303

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Klientów?

  • wysłanie odpowiedzi na zapytania z formularza kontaktowego,
  • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych,
  • dokonywanie rozliczeń, sprawozdawczość finansowa,
  • organizacja wyjazdu, rezerwacje hoteli, transferów i innych świadczeń.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Biurom rachunkowym i księgowym współpracującym z Działalnością, podmiotom wspierającym organizację wyjazdu, w tym przewoźnikom, hotelom i przedstawicielom Działalności w miejscu docelowym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia ostatniej umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej z Klientem.

Jakie są prawa zleceniodawców w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo:

  • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych,
  • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych Klientów jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz do realizacji zakupionych usług.

CONTACT AND RESERVATIONS

Anna Jesionczak

Maciej Lopez